برگزاری نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری

نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار شد.

برگزاری نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری

علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) در ارتباط با خروجی این نشست گفت: یکی از موضوعات، قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در مورد مزد منطقه‌ای بود؛ این گزارش یک کار تحقیقاتی است و صرفاً از بُعد اقتصادی به موضوع مزد منطقه‌ای پرداخته است.

 وی افزود: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که موضوع مزد منطقه‌ای هنوز جای کار زیاد دارد و از آنجا که زیرساخت‌های آن در کشور فراهم نیست، این موضوع در مذاکرات مزدی امسال دخیل نخواهد بود؛ بعد از تکمیل پژوهش در حوزه‌ی اقتصادی، باید بررسی‌های اجتماعی و سیاسی در مورد مزد منطقه‌ای صورت بگیرد؛ بنابراین مزد منطقه‌ای در مذاکرات مزدی امسال جایی نخواهد داشت.

به گفته خدایی، موضوع بعدی نشست امروز، اصلاح آیین نامه دادرسی کار بود که در این رابطه، نظرات گروه‌ها شنیده شد و قرار شد کار سه جانبه انجام شود تا این اصلاحات به نتیجه برسد.

اما خروجی نشست امروز در حوزه‌ی دستمزد سال آینده چه بود؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: قرار شد کمیته دستمزد از هفته آینده با هدف محاسبه سبد معیشت آغاز به کار کند؛ وظیفه کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود، انجام محاسبات سبد معیشت برای ارجاع به شورای‌عالی کار است؛ این کمیته انشالله از هفته آینده شروع به کار می‌کند و نتایج آن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ مبنا قرار خواهد گرفت.

 

منبع: ایلنا

ویدئو

ارسال نظر