خبر خوش اول صبح | واریز 11 میلیون تومان به حساب دارندگان سهام عدالت

شنبه (27 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و714 هزار و357 تومان رسید.

خبر خوش اول صبح | واریز 11 میلیون تومان به حساب دارندگان سهام عدالت

شاخص کل بازار بورس نیز با84801 واحد افزایش در ارتفاع 1.905.789 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 575.493 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس12029میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7055 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فارس،شپنا،کچاد،کگل،وغدیر و شستا صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،بپاس،زاگرس،فغدیر،شگویا،صبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 اسفند 1401

نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

 
فارس 1075 1168
شگویا 1425 49
شاوان 2355 5
دانا 297 45
بنیرو 416 3
رمپنا 1391 143
اخابر 849 244
کگل 689 107
حکشتی‌ 3028 80
فولاد 794 2520
فولاژ 1692 48
فخوز 405 116
ساراب 2692 9
ورنا 671 3
حپترو 3314 1
کچاد 969 237
وپست 669 16
مارون 18505 49
شپنا 805 416
شتران 459 2600
شبندر 1084 930
بسویچ 540 9
وبملت 341 305
وبصادر 200 1427
خاور 400 420
وتجارت 192 1822
فایرا 653 32
شراز 1576 4
جم 5132 42
فملی 702 1840
سدشت 3518 8
بفجر 2253 38
وتوصا 990 12
 شبریز 1624 41
خساپا 238 36
لکما 116 22
بترانس 256 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 اسفند 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و499 هزار و757 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

 
فارس 1075 2292
شگویا 1425 47
شاوان 2355 4
دانا 297 16
بنیرو 416 3
رمپنا 1391 137
اخابر 849 239
کگل 689 104
حکشتی‌ 3028 78
فولاد 794 2520
فولاژ 1692 73
فخوز 405 296
ساراب 2692 3
ورنا 671 3
حپترو 3314 1
کچاد 969 181
وپست 669 16
مارون 18505 47
شپنا 805 1008
شتران 459 2090
شبندر 1084 912
بسویچ 540 9
وبملت 341 299
وبصادر 200 1400
خودرو 331 47
وتجارت 192 1788
 فایرا 653 31
شراز 1576 4
جم 5132 41
فملی 702 1473
سدشت 3518 8
بفجر 2253 38
وتوصا 990 12
شبریز 1624 15
خساپا 238 39
لکما 116 22
بترانس 256 3
 

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر