آگهی تسلیت مهسا امینی تصویری بود که طی روزهای گذشته مورد توجه کاربران فضای مجازی گرفته است.

 آگهی ترحیم تأسف برانگیز مهسا امینی در سقز + عکس

ارسال نظر