نگارش احکام رتبه بندی معلمان تازه وارد

نگارش احکام رتبه بندی معلمان تازه وارد

نگارش احکام رتبه بندی معلمان برای ورودی 1400و1401 ارسال شد.

نگارش احکام رتبه بندی معلمان برای ورودی 1400و1401 ارسال شد و کارمندان امور اداری در حال حکم زدن احکام رتبه بندی ورودی های۴۰۰و۴۰۱هستند.

 

ویدئو

ارسال نظر

 

پربحث ترین‌ها

ارسال نظر