ویدیویی از کشف عقرب ۲۰۵ گرمی و با چهل سانت قد دریزد بعداز سیل اخیر را ببینید.

ببینید: عقرب سیاه غول‌پیکر در یزد پیدا شد!

ارسال نظر