ویدیو | تصویربرداری از رانش کوه جان زنی را گرفت

یک زن در پرو جان خود را بر سر فیلمبرداری از رانش کوه از دست داد.

حجم ویدیو: 4.41M | مدت زمان ویدیو: 00:00:30 دانلود ویدیو

یک زن در پِرو در حال فیلمبرداری از رانش کوه بود، اطرافیانش سعی کردند به او در مورد جدی بودن خطر هشدار دهند، اما او اصرار داشت که صحنه را از دست ندهد و تا پایان فیلمبرداری را ادامه داد، سپس سنگ ها او را با خود بردند و پرسنل دفاع مدنی. او را در پایین کوه مرده یافت.

 

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر