آزادی آشپز اینستاگرامی

نواب ابراهیمی، آشپز اینستاگرامی آزاد شد.

آزادی آشپز اینستاگرامی

نواب ابراهیمی، آشپز اینستاگرامی که حدود ده روز پیش   بازداشت شده بود، روز دوشنبه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. 

نیک یوسفی، مستندساز، با انتشار تصویری از نواب ابراهیمی در حساب توییتر خود نوشت: «نواب ابراهیمی امروز با قید وثیقه آزاد شد.» 

 

منبع: عرشه

ویدئو

ارسال نظر