تماس با ما

برای ارتباط با این پایگاه خبری و ارسال نظرات، سوژه خبری و تبلیغات می توانید از طریق ایمیل و شماره تلفن زیر ارتباط برقرار کنید.
ایمیل : khabargardoon@yahoo.com
تماس : 989214903959+
نشانی : تهران - کدپستی : 1579713438
همچنین می توانید از طریق کادر زیر پیام های خود را ارسال کنید

captcha