واکنش محمد مهاجری به اعدام اکبری : شاید جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند !

مهاجری نوشت: شاید زمان ببرد تا در بین بقیه ضدبرجامی‌هایی که رگ گردنشان از عصبانیت بیرون می‌زند جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند، به خصوص جاسوس روسیه!

واکنش محمد مهاجری به اعدام اکبری : شاید جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند !

محمد مهاجری نوشت: فردی که اخیراً به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد، شدیدا ضدبرجام، مدافع تولید سلاح هسته‌ای و اهل پرونده‌سازی برای چهره‌های عاقل و معتدل بود.

شاید زمان ببرد تا در بین بقیه ضدبرجامی‌هایی که رگ گردنشان از عصبانیت بیرون می‌زند جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند، به خصوص جاسوس روسیه!

MOHA 2

ویدئو

ارسال نظر