فوری؛ تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش !

برخی از مخاطب تصویری ارسال کرده اند که تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش را نشان می‌دهد.

فوری؛ تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش !

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر