سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان کارگری از امروز براساس حروف الفبا آغاز می‌شود.

الوعده وفا؛ بازنشستگان کارگری امروز حقوقشان را می‌گیرند؟!

براساس اعلام مدیران سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان کارگری از امروز _بیستم شهریورماه_ براساس حروف الفبا آغاز می‌شود.

مستمری شهریور برای بازنشستگان سایر سطوح براساس احکام جدید پرداخت می‌شود؛ این بازنشستگان مشمول ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان می‌شوند.

 

 

 

 

ارسال نظر