عرضه و تامین کامل مرغ در بازار تهران به خوبی انجام شده و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

 وضعیت عرضه و تامین مرغ گرم امروز در تهران به خوبی در حال انجام است و شهروندان برای خرید هیجانی عمل نکنند.

تامین گوشت مرغ گرم امروز از استان گلستان به میزان ۳۴۱ هزار کیلوگرم انجام شده و همچنین از مازندران ۱۳۷ هزار و ۱۱۱  کیلوگرم و  گیلان ۱۸۲ هزار کیلوگرم تامین شده است.

علاوه بر آن از کشتارگاه های تهران ۳۰ هزار کیلوگرم، سمنان ۲۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم، قزوین ۲۱ هزار کیلوگرم، زنجان سه‌هزار و ۸۷۰ کیلوگرم گوشت گرم مرغ به تهران ارسال و توزیع شده است.

در مجموع امروز ۷۳۸ هزار و ۵۸۱  کیلوگرم گوشت گرم در تهران عرضه شد.

این میزان در مراکز عرضه میدان بهمن به مقدار ۳۵۷ تن، میدان پیروزی ۱۰۳ تن،  کشتارگاه های استان تهران مسقیم به سطح شهر پس از کسر ارسالی به میدان بهمن ۴۱۰ تن و سکوهای بسته بندی  ۸۱ تن انجام شد.

همچنین ارسال مستقیم استان ها به سطح شهر به میزان ۱۹۶ تن انجام شده است.

علاوه بر مرغ گرم، توزیع مرغ منجمد به میزان ۳۵۰ تن انجام شد که در مجموع توزیع  گوشت مرغ منجمد و گرم افزون بر یک‌هزار و ۴۹۷ تن انجام شده است.


 

منبع: ایرنا

ارسال نظر