علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان مشخص شد

مسئول ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز در این باره گفت: تعطیلی ها باعث مشکل و تاخیر در پرداخت حقوق مستمری بگیران شده است و پرداخت کامل تا یکی دو روز آینده انجام می‌شود.

علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان مشخص شد

براساس گزارش و تماس چند از شهروند خبرنگاران‌مان از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان مطلع شدیم.
مسئول ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز در این باره گفت: تعطیلی ها باعث مشکل و تاخیر در پرداخت حقوق مستمری بگیران شده است و پرداخت کامل تا یکی دو روز آینده انجام می‌شود.
پورتقی گفت: میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه مدنظر ما در محاسبه و پرداخت حقوق و مستمری است، اگر کسی حداقل دستمزد را واریز کرده باشد حداقل مستمری را دریافت می‌کند.
او می‌گوید: درحال حاضر هیچ سهمیه ای برای بیمه کارگران ساختمانی نداریم، صحبت هایی در این خصوص شده است و امیدواریم سهمیه درنظر گرفته شود و ما بتوانیم این قشر زحمتکش را تحت‌پوشش قرار دهیم.

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر