331 هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده برای چهار صندوق بازنشستگی

در حالی که هر سال رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت به بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی اضافه ‌می‌شود، در سال بعد ۳۳۰ همت اعتبار به ۴ صندوق دولتی در بودجه تخصیص یافته است.

331 هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده برای چهار صندوق بازنشستگی

در حالی که هر سال رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت به بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی اضافه ‌می‌شود، در سال بعد ۳۳۰ همت اعتبار به ۴ صندوق دولتی در بودجه تخصیص یافته است.
میزان اعتبار لحاظ شده برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا حدود 331 هزار میلیارد تومان است.
این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق غیر دولتی،  16 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی (که بسیار کمتر از بدهی‌های واقعی دولت به این صندوق است) و 4 هزار میلیارد تومان  برای صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر است.
همچنین کمک  دستگاه‌های مادر به صندوق های ذی ربط (همچون صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانکها و ...) به دلیل عدم شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است.
در لایحه ارائه شده دولت، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود در نظر گرفته نشده است.
وزیر کار: بدهی دولت به  تامین اجتماعی از 600 به 400 همت کاهش یافت
در همین خصوص وزیر کار با اشاره به اینکه، در این دولت 2 تسویه بزرگ در طول تاریخ نظام صندوق‌داری و بازنشستگی صورت گرفت ،گفت:  88 هزار میلیارد تومان بدهیِ صندوق‌ها به بانک‌ها تسویه شد و بانک‌ها از حالت ناترازی به تراز مثبت رسیدند. 180 هزار میلیارد تومان بدهیِ دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز تامین و پرداخت شد. دولت‌های قبلی 600 هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشتند که تاکنون 200 هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شد.
سهم 200 همتی صندوق بازنشستگی کشوری از منابع بودجه دولت
همانطور که در تصویر زیر مشخص است صندوق بازنشسته کشوری با عددی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان بیشترین وابستگی به بودجه عمومی سال آتی و بعد از آن به ترتیب صندوق نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات قرار دارند.

لازم به ذکر است که سهم صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1400 و 1401 به ترتیب حدود 110 و 130 هزار میلیارد تومان بود که با رشدی 50 درصد، رشد قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است.

14011027102352947268571910

ویدئو

ارسال نظر