آخرین وعده‌ سایپا عملی نشد!

با وجود تمدید‌های چندباره فروش ۲ خودروی شاهین و کوییک، سایپا در آخرین وعده‌اش گفته بود ساعت ۱۸ ثبت‌نام را آغاز می‌کند اما باز هم نشد.

آخرین وعده‌ سایپا عملی نشد!

با وجود تمدید‌های چندباره فروش ۲ خودروی شاهین و کوییک، سایپا در آخرین وعده‌اش گفته بود ساعت ۱۸ ثبت‌نام را آغاز می‌کند.
اما بازهم با گذشت ۳۰ دقیقه از موعد آن ، مخاطبان می‌گویند طرح های فروش سایپا هنوز فعال نشده است.

ویدئو

ارسال نظر