فوری | واریز آخرین یارانه نقدی امسال

آخرین یارانه نقدی ۱۴۰۱ واریز شد.

فوری | واریز آخرین یارانه نقدی امسال

واریز یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اسفندماه از دقایقی پیش آغاز شده و تا آخر امشب به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر