دلار و یورو امروز ۲۳ اسفندماه چند ؟

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

دلار و یورو امروز ۲۳ اسفندماه چند ؟

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایرا۴۲,۵۰۰ (چهل ودو هزار و پانصد تومان) اعلام شده است.

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

براین اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۴۲,۷۵ (چهل و دو هزار و هفتادو پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۴۲,۵۰۰ (چهل ودو هزار و پانصد تومان) اعلام شد.

قیمت خرید و فروش یورو تا زمان نگارش این خبر اعلام نشده بود.

ytf

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر