این پنت‌هاوس ۷۸۷ میلیارد تومانی در تهران است + عکس

در یک آگهی از یک پنت‌هاوس در تهران ، قیمت فروش این پنت‌هاوس ۷۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است.

این پنت‌هاوس ۷۸۷ میلیارد تومانی در تهران است + عکس

در یک آگهی از یک پنت‌هاوس در تهران ، قیمت فروش این پنت‌هاوس ۷۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است.

WUjOY5oVTCBh

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر