طبقات مختلف سهام عدالت چه مقدار سود دریافت می‌کنند؟

سهام عدالت همان سهامی که این روزها بسیاری از خبرها را به خود اختصاص داده از زمان دولت نهم اجرایی شد.

طبقات مختلف سهام عدالت چه مقدار سود دریافت می‌کنند؟

 سهام عدالت نوعی یارانه است که با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به تصویب رسید. شاید بتوان گفت هدف اولیه از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد و به نوعی خصوصی‌سازی بود. افرادی که هم مشمول سهام عدالت شدند از جمله سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند. منتها باید دید سود سهام عدالت چگونه و با چه مبالغی پرداخت می‌‌شود ؟

دارندگان سهام عدالت ۴۵۲ هزارتومانی = دریافت ۶۱۳ هزار تومان سود

دارندگان سهام عدالت ۴۹۲ هزارتومانی = دریافت ۶۶۷ هزار تومان سود

دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی = دریافت ۷۲۱ هزار تومان سود

دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی = دریافت یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود

 

منبع: تولیدی

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر