خبر مهم | ملاک و معیار رتبه بندی معلمان مشخص شد/ افزایش حقوق هر رتبه چگونه است؟

با توجه به اطلاعات بدست آمده ملاک و معیار رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق هر رتبه به شرح زیر است.

خبر مهم | ملاک و معیار رتبه بندی معلمان مشخص شد/ افزایش حقوق هر رتبه چگونه است؟

ملاک و معیار رتبه بندی بر اساس سابقه کار، تخصص، و شایستگی افراد به همراه مجموع امتیازات کسب شده از دوره های ضمن خدمت فرهنگیان می باشد. ارتقای یک معلم از دسته بندی فعلی به رده های بالاتر با ۵ سال خدمت در مناطق عادی یا ۴ سال حضور در مناطق محروم، مرزی و عشایری امکان پذیر است. افزایش حقوق هر رتبه به شرح زیر تعیین می شود که این میزان همراه با اعزایش رتبه های قبلی نیز خواهد بود.
فرهنگیانی که در دسته ممتاز رتبه بندی با عنوان استاد معلم قرار گیرند، حدود ۹۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که در سه شاخصه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل لحاظ شده و به آن ها پرداخت خواهد شد. به این ترتیب این دسته از معلمان با میزان حقوق حدودا ۲ برابر شده فعالیت خواهند کرد.

منبع: روز نو

ویدئو

ارسال نظر