فوری | در بندرعباس چه اتفاقی افتاده است؟ / مردم به بیابان‌ها سرازیر شده اند! + فیلم

در بندرعباس شایعه شده که هر کس زمینی تصرف کرده می‌تواند با ۵۰ میلیون سندش را بگیرد و از دیروز صدها نفر به خیابان ها هجوم برده اند.

فوری | در بندرعباس چه اتفاقی افتاده است؟ / مردم به بیابان‌ها سرازیر شده اند! + فیلم

در بندرعباس شایعه شده که هر کس زمینی تصرف کرده می‌تواند با ۵۰ میلیون سندش را بگیرد و از دیروز صدها نفر در شمال بلوار شهید رجایی این شهر مشغول خط کشی بیابان‌ها با گچ و چادر زدن و یا اتراق در آن هستند. حالا از بسیاری شهرهای اطراف بندرعباس نیز گروه گروه به بندرعباس سرازیر می‌شوند در بیابان‌های اطراف شهر در حال خط کشی بیابان هستند!
از روزهای گذشته بعد از انتشار خبر صدور سندمالکیت برای زمین های تصرفی متعلق به شهرداری بندرعباس سبب هجوم زمین خواران و عده از شهروندان برای تصرف زمین های دولتی در شهرک پیامبر اعظم شده است.
یکی از اهالی شهرک پیامبر اعظم می گوید:عده ای شبانه روزی در حال قطعه بندی و ریختن گچ در دشت و زمین های خالی و حتی تپه های شهرک پیامبر اعظم هستند.
این شهروند می گوید:حتی ماموران شهرداری نیز نتوانسته اند تاکنون جلوی تصرفات را بگیرند.
کناری نژاد یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس در این زمینه گفت:مصوبه شهرداری در خصوص واگذاری سند مالکیت تنها برای زمین های متصرفی در بافت های فرسوده است و مربوط به نقاط دیگر شهر نمی شود.

ویدئو

ارسال نظر