مدارس تهران روز یکشنبه 2 بهمن ماه تعطیل خواهد شد؟

در صورت تعطیلی مدارس هر استانی در این بسته خبری اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارس تهران روز یکشنبه 2 بهمن ماه تعطیل خواهد شد؟

 با توجه به آلودگی هوا در کلانشهر ها و برف و باران و برودت هوا در بسیاری از استان ها، احتمال می رود هفته اول بهمن ماه مدارس تعطیل اعلام شود.
در صورتیکه مدارس هر استانی تعطیل اعلام شود در این بسته خبری اطلاع رسانی خواهد شد.

ویدئو

ارسال نظر