دماوند در آلودگی تهران فرو رفت + عکس

هوای آلوده تهران از داخل هواپیما و کوه دماوند که بر سفره ای از آلودگی نشسته است.

دماوند در آلودگی تهران فرو رفت + عکس

ویدئو

ارسال نظر