تمامی زنان هجده تا پنجاه ساله این امکان را دارند تا خود را در سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند و بعد از رسیدن به سن بازنشستگی، مستمری دریافت کنند. برای بیمه زنان خانه دار، مجرد یا متاهل بودن مهم نیست.

زنان خانه دار چگونه بیمه می‌شوند؟

 بانوانی که تحت پوشش بیمه همسر یا پدر خود هستند باز هم امکان استفاده از بیمه زنان خانه دار سازمان تامین اجتماعی را دارند. در صورتی که خانمی به کاری مشغول شود که به آن بیمه اجباری تعلق می‌گیرد، سابقه ایام پرداخت حق بیمه زنان خانه دار با بیمه محل کار جمع می‌شود.

شرایط متنوع بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار به سه سطح 12 و 14 و 18 درصد تقسیم می‌شود. مبلغ حق بیمه پرداختی خانم‌ها متناسب با حداقل دستمزد شاغلان در هر سال و سطح انتخابی آنان بستگی دارد. بانوانی که هر ماه 12 درصد حداقل دستمرد را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، در صورتی که قبل سن تعیین شده بازنشستگی فوت کنند خانواده تحت تکلف ایشان امکان دریافت مستمری را ندارند. ضمنا حق بیمه‌ای که تا زمان فوت پرداخت شده نیز به خانواده آن‌ها بازگردانده نمی‌شود.

اما در صورتی که خانم‌ها 14 درصد حداقل حقوق کارمندان را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت کنند، افراد تحت تکفلشان در هر صورت مستمری دریافت خواهند کرد. بانوانی که 18 درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند علاوه بر پرداخت مستمری به افراد تحت تکلف در صورت فوت، عایدی از کار افتادگی نیز دریافت خواهند کرد.

علاوه بر این موارد، اگر خانم‌ها سرانه خدمات درمانی را پرداخت کنند، می‌توانند خود و فرزندانشان را تحت پوشش درمانی تامین اجتماعی قرار دهند.

 

ارسال نظر