طنازی وکیل جوان برای خواستگاری سوژه شد + عکس

‌خواستگاری یک وکیل از همکار خود به شیوه نوین و با ارسال اظهار نامه سوژه شد.

طنازی وکیل جوان برای خواستگاری سوژه شد + عکس

خواستگاری یک وکیل از همکار خود به شیوه نوین و با ارسال اظهار نامه انجام شده. گفتنی است که پاسخ زوجه به اظهارنامه مثبت بوده است.

سبک جالب خواستگاری "آقای وکیل" از همکارش سوژه شد/ عکس

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر