خبر مهم از پرداخت حقوق بر اساس رتبه بندی معلمان

وزیر آموزش و پرورش امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: رتبه‌بندی شروع شده و امسال در سقف اعتبارات تعیین شده پرداخت می‌شود.

خبر مهم از پرداخت حقوق بر اساس رتبه بندی معلمان

وزیر آموزش و پرورش امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: رتبه‌بندی شروع شده و امسال در سقف اعتبارات تعیین شده پرداخت می‌شود. از سال آینده حقوق به طور کامل برای همکاران بر مبنای رتبه‌ای که دارند، پرداخت می‌شود.
اعتراض حق همکاران من است. در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده تمام فرآیند ثبت می‌شود. همکاران و دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند ببینند.
منشا اعتراضات دو چیز است؛ اول اینکه ممکن است امتیازاتی به فرد داده نشده یا کمتر داده شده باشد. اما بیشتر اعتراضات مربوط به این است که همکاران به دلیل مشغله کاری که دارند، قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل را به دقت نخواندند و مدارک را به دقت بارگذاری نکردند.
همانطور که قبلاً گفته شد همکاران مدارکشان را دقیق بارگذاری کنند تا دیگر اعتراضی صورت نگیرد و همکاران آنچه حق‌شان است، دریافت کنند.

منبع: روز نو

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر