خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره منشا اعتراضات معلمان

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: اعتراض حق همکاران من است. در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده تمام فرآیند ثبت می‌شود. همکاران و دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند ببینند.

خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره منشا اعتراضات معلمان

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: اعتراض حق همکاران من است. در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده تمام فرآیند ثبت می‌شود. همکاران و دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند ببینند.
منشا اعتراضات دو چیز است؛ اول اینکه ممکن است امتیازاتی به فرد داده نشده یا کمتر داده شده باشد. اما بیشتر اعتراضات مربوط به این است که همکاران به دلیل مشغله کاری که دارند، قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل را به دقت نخواندند و مدارک را به دقت بارگذاری نکردند.
همانطور که قبلاً گفته شد همکاران مدارکشان را دقیق بارگذاری کنند تا دیگر اعتراضی صورت نگیرد و همکاران آنچه حق‌شان است، دریافت کنند.

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر

  • ابراهیم ارسالی در

    یعنی هیات های رسیدگی اشتباه نکرده اند؟ هرچه بوده از طرف همکاران بوده؟اینو لطفا پیگیری کنید. عادت دارن مسئولین ما خطای خودشان را قبول ندارن.