خبر فوری | زلزله نسبتا شدید مشهد را لرزاند

مشهد لرزید.

خبر فوری | زلزله نسبتا شدید مشهد را لرزاند

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر