صادق زیباکلام خطاب به منتقدان علی کریمی:

صادق زیباکلام در توئیتی نسبت به مخالفان علی کریمی واکنش نشان داد.

علی کریمی نه با نذر مخالفت کرده نه با شعائر دینی

زیباکلام در توئیت خود نوشت: سئوال ایشان همانست که من از آقای محسن هاشمی سه سال پیش پرسیدم. آیا مردم راضی هستند عوارضی که به شهرداری برای خدمات شهری میپردازند، صرف تبلیغات ایدئولوژیک نظام شود؟

 اگر راضی نباشند، این هزینه‌ها از نظر شرعی چه وجهی پیدا می‌کنند؟

sadegh

پیش از این علی کریمی در اینستاگرامش نسبت به پخش نذورات در ماه محرم مطلبی را منتشر کرد که با واکنش‌های زیادی مواجه شد.

او استوری منتقدانه ای با این مضمون منتشر کرد:

«میلیاردها تومان خرج میکنیم نذری بدهیم و در پایان… آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول میمیرد. التماس…».

 

ارسال نظر