یکی از هنرمندان کشورمان مقایسه عجیبی میان قیمت یک کیلو برنج طی سال جاری با قیمت چند دستگاه پیکان در سال ۵۷ انجام داده است.

با چند تا پیکان در سال ۵۷ می‌شود یک کیلو برنج در سال ۱۴۰۱ خرید؟

 سامان مقدم هنرمند کشورمان در صفحه مجازی خود نوشت: قیمت ده دستگاه پیکان صفر در سال ۱۳۵۷ معادل یک کیلو برنج در سال ۱۴۰۱است.

 

عکس| وضعیت تورم در سال‌های اخیر به روایت تصویر/ ۱۰ عدد پیکان در سال ۵۷ برابر با یک کیلو برنج در سال ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر