نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان به شدت انتقاد کرد و گفت: اجرای ضعیف آموزش و پرورش، قانون رتبه‌بندی را از خاصیت انداخت.

آیا بازار سیاه مدرک‌سازی  برای مشمولیت در قانون رتبه‌بندی معلمان ایجاد شده است؟

ابراهیم عزیزی در جمع برخی از فعالان فرهنگی با انتقاد از نحوه اجرای ضعیف قانون رتبه‌بندی معلمان، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش با ارائه یک آیین‌نامه ضعیف، قانون رتبه‌بندی را از خاصیت انداخت.

وی افزود: اینکه معلم به نوعی مجبور شود که برای مشمول شدن در قانون رتبه‌بندی، مدارکی را بارگزاری کند که گاهی متعلق به او نیست، کار صحیحی نیست و این از ضعف آیین‌نامه وزارتخانه آموزش و پرورش است، هر چند که وزارتخانه خود نخواهد که چنین اتفاقی بیفتد.

نایب‌ رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز می‌شنویم که برای بارگزاری مدارک در سایت رتبه‌بندی، بازار سیاه مدرک‌سازی شکل گرفته و این در شأن معلم و آموزش و پرورش نیست که بازیچه دست چنین گروه‌هایی قرار گیرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: بنده صراحتا به شخص وزیر آموزش و پرورش گفتم که با این آیین‌نامه ضعیف، قانون رتبه‌بندی معلمان از خاصیت افتاد چرا که منزلت معلم را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیاز اصلی آموزش و پرورش را محتوای مناسب و معلم در تراز دانست و گفت: متاسفانه آموزش و پرورش در این راستا ضربه خورده است.

وی تصریح کرد: گلوگاه آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان است، لذا باید برای پرورش معلم در تراز و محتوای مناسب، روی کیفیت این دانشگاه کار کرد.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر