با ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت تطبیق مقررات، ابراهیم رئیسی 7 روز فرصت دارد در مصوبه هیئت دولت بازنگری کند.

پس لرزه اعتراض بازنشستگان؛ پای رییس‌جمهور به ماجرا باز شد!

ارسال نظر