انتقاد مجری معروف تلویزیون از وضعیت مردم تایباد زیر بارش برف !

المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر استوری دردناکی از وضعیت یک خانواده در شمال شرق کشور در پی بارش برف سنگین و سرمای شدید را منتشر کرد.

انتقاد مجری معروف تلویزیون از وضعیت مردم تایباد زیر بارش برف !

ویدئو

ارسال نظر