در دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی چه گذشت؟

دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی برگزار شد

در دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی چه گذشت؟

دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی برگزار شد
این جلسه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی در دست نیست. هنگامه قاضیانی روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه، به دلیل آنچه که "ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب" عنوان شد، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس روز یکشنبه ۶ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

ویدئو

ارسال نظر