تصویر جدید مازیار لرستانی با متنی تلخ | بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر

مازیار لرستانی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

تصویر جدید مازیار لرستانی با متنی تلخ | بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر

مازیار لرستانی با انتشار این تصویر نوشت: خوش عالمی است، نیستی.....

که هر جا ایستی... هیچکسی از تو نپرسد کیستی؟

یکسال تلخبر من و ما گذشت..و..

با سیلی شرافت و اصالت، صورت هامان را سرخ نگهداشتیم..

این منم...آماج، کلام تلخ و راه‌های بسته، از فقر فرهنگی. اما.....

پس از گذار از آتش روزگاران.. بیدار و مصمم..

چرا که رسم دیرینه چنین است: .. بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر

jxq1

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر