ریحانه پارسا، بازیگر سابق سینما و تلویزیون توئیتی مرموز و با مفهوم مرگ و پایان زندگی اش منتشر کرده است و توجه کاربران را جلب کرده است.

توئیت ریحانه پارسا با مفهوم مرگ و زندگی؛ عجیب خسته‌ام!

 ریحانه پارسا در این توئیت نوشته است احساس می کند که این آخر زندگی او است. احساس می کند همه چیز را دیده است و عجیب خسته است.

پس از انتشار این توئیت، کاربری هم به او پاسخ داده و تاکید کرده که علاوه بر این ها او از همه طرد شده است. او نیز این موضوع را تایید کرده است.

برخی کاربران نیز با واکنش به این توئیت احتمال داده اند که او دست به خودکشی بزند. برخی هم گفته اند که او تنها دچار یک افسردگی زودگذر شده و مشکلی خاصی برای او پیش نمی آید.

بخشی از دنبال کنندگان ریحانه پارسا نیز مدعی شده اند که او این توئیت را برای ترحم خریدن و جلب توجه منتشر کرده است.

Screenshot 2022-09-12 095850

 

 

 

ارسال نظر