متاهل ها در تهران چقدر باید برای وام مسکن هزینه کنند ؟

طبق آخرین اعلام، متاهل ها در تهران باید برای اخذ اوراق مسکن ۱۰۰ میلیون و ۷۰۴ هزارتومان پرداخت کنند.

متاهل ها در تهران چقدر باید برای وام مسکن هزینه کنند ؟

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر