عصبانیت سرمربی استقلال/ ساپینتو به این بازیکن اجازه تمرین نداد!

تمرین امروز تیم استقلال در شرایطی برگزار شد که ساپینتو اجازه نداد سیاوش یزدانی با سایر بازیکنان تمرین کند.

عصبانیت سرمربی استقلال/ ساپینتو به این بازیکن اجازه تمرین نداد!

تمرین امروز تیم استقلال در شرایطی برگزار شد که ساپینتو اجازه نداد یزدانی با سایر بازیکنان تمرین کند.
ساپینتو به یزدانی اعلام کرده حق ندارد در تمرینات شرکت کند.
قرار است تکلیف یزدانی به زودی مشخص شود.

ویدئو

ارسال نظر