ببینید | راننده دیوانه با سرعت وارد پیاده‌رو شد و عابران را زیر گرفت !

ببینید | راننده دیوانه با سرعت وارد پیاده‌رو شد و عابران را زیر گرفت !

راننده‌ای که کنترل ماشین خود را از دست داده بود به سمت عابران پیاده حرکت کرد و آن‌ها را زیر گرفت.

 

حجم ویدیو: 817.31K | مدت زمان ویدیو: 00:00:05 دانلود ویدیو

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر