ببینید | اعتراف کارشناس انگلیسی درباره آزمایش فناوری‌های نظامی روی فلسطینی‌ها !

ببینید | اعتراف کارشناس انگلیسی درباره آزمایش فناوری‌های نظامی روی فلسطینی‌ها !

شم مراد، کارشناس انگلیسی گفت: مقدار زیادی از فناوری های پلیسی و نظامی که توسط پلیس انگلستان و آمریکا استفاده می شود، بر روی فلسطینی ها آزمایش می شود.

 

حجم ویدیو: 5.71M | مدت زمان ویدیو: 00:01:21 دانلود ویدیو

ویدئو

ارسال نظر