ببینید | وضعیت قرمز هوای تهران

بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۷۱ قرار گرفت و برای تمام افراد ناسالم است. طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود و فروش روزانه طرح ترافیک ممنوع است.

ببینید | وضعیت قرمز هوای تهران

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر