ببینید | برشی از آثار بیادماندنی صداپیشه پیشکسوت زنده‌یاد شهروز ملک‌آرایی

شهروز مُلک‌آرایی، صداپیشه پیشکسوت پس از تحمل دوره‌ ای بیماری در ۸۱ سالگی درگذشت.

ببینید | برشی از آثار بیادماندنی صداپیشه پیشکسوت زنده‌یاد شهروز ملک‌آرایی

ویدئو

ارسال نظر