ببینید | زمین خوردن موتورسوار در حین حرکات نمایشی وسط خیابان !

ببینید | زمین خوردن موتورسوار در حین حرکات نمایشی وسط خیابان !

موتور سواری که در خیابان مشغول انجام حرکات غیر عادی روی موتور بود؛ تعادل خود را از دست داد و به شدت آسیب دید.

 

حجم ویدیو: 1.21M | مدت زمان ویدیو: 00:00:05 دانلود ویدیو

ویدئو

ارسال نظر