ببینید | لحظه هولناک سقوط هواپیما در بزرگراه!

یک هواپیمای سبک در بزرگراهی واقع در هیوستون تگزاس سقوط کرد و آتش گرفت. خلبان از این حادثه جان سالم به در برد.

ببینید | لحظه هولناک سقوط هواپیما در بزرگراه!

ویدئو

ارسال نظر