ببینید | بُزی که با عقاب پرواز کرد!

ویدئویی جالب از شکار یک بز توسط یک عقاب را می بینید.

ببینید | بُزی که با عقاب پرواز کرد!

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر