به تصاویری که توسط یک دوربین مداربسته در تهران از سرقت سریع یک زن ضبط شده است نگاه کنید.

ببینید: سرقت در کمال خونسردی؛ دزدی سارق زن حرفه‌ای از پژو!

ارسال نظر