صحبت‌های تند رامین راستاد خطاب به سجاد غریبی پس از نمایش عجیب مقابل حریف قزاقستانی را بشنوید.

ببینید: انتقاد تند رامین راستاد از سجاد غریبی؛ خجالت بکش ورزشکاران این مملکت آبرو دارند!

ارسال نظر