تعزیرات، انباری را در حاشیه اتوبان آزادگان کشف کرده که در آن به برنج پاکستانی اسانس می‌زدند و آن را به اسم برنج ایرانی می‌فروختند.

ببینید: فروش جوجه به جای قناری‌!/ قالب کردن برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی!

ارسال نظر