۲ گروگانگیر محله آجودانیه که اعضای یک خانواده را گروگان گرفته بودند، با عملیات ضربتی نوپو دستگیر شدند.

ببینید: بازداشت زن و مرد گروگانگیر در آجودانیه با عملیات ضربتی

ارسال نظر