چشمه‌ها و چاه‌ها در عمان بر اثر باران‌های سیل آسا جوشان شدند.

ببینید: سیل چشمه‌ها و چاه‌ها را در عمان جوشان کرد

ارسال نظر